Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Engelska åk 7B - School and friendship - v. 37

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2021

During this week we will talk about friendship and about School in Great Britain and the US and compare them to our school and learn some school vocabulary.At the end of the week you will present your own perfect schools. We are also going to practice our reading and listening strategies and have a reading and listening test.

 

Monday

9.30-10.20

10.30-11.10

11.50-12.50

13.00-14.00

room 255

Tuesday

8.20-9.00

room 255

 

Wednesday

10.10-11.10

11.50-12.50

room 247

Thursday

9.40-10.20

12.40-13.30

13.40-14.40

room 251

Friday

9.40-10.20

12.30-13.50

room 255

Introduction

 

A letter to the teacher

 

Friendship Quiz + discussion 

 

Reading  strategies

 

Listening strategies

 

Practice listening and reading 

 

Vocabulary 

Speaking activity in small groups

 

Reading test

Listening test

 

Schools in the UK and the US

 

Class discussion

School listening exercise

 

Dream schools mini-project 

Vocabulary test

 

Dream schools mini-project 

 

Presentations

 

 Homework for Friday:

 School vocabulary (test on Friday)

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Matriser i planeringen
Muntlig förmåga - tala
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter