Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Nyckel till skatten

Stenhamraskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Du kommer att fortsätta att träffa Bea, Asta och Caesar. Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, en läsebok och en läxbok. Varierande läs och skrivuppgifter.

Period

Ht-Vt 21/22

Förmågor:

Kommunikativa

Begreppsliga

 

 Vad ska jag lära mig?

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Läsa med flyt.

Använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar.

Stava vanligt förekommande ord.

Skriva läsligt för hand och på dator.

Skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.

Läsa och förstå enkla faktatexter.

Skriva egna faktatexter

Återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.

Delta i diskussioner.

 

Hur ska jag visa det?

Deltaga i diskussionerna om varje läst kapitel.

Läsa i läseboken och svara på frågor.

Läsa ofta för en vuxen.

Öva på  stavningsregler när du skriver

Skriva olika sorters texter både för hand och på dator.

Utföra olika sorters uppgifter i vår arbetsbok.

Läsa igenom din egen text, både själv och tillsammans med lärare för att du ska upptäcka vad som kan förbättras i din text.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

Vara delaktig i diskussioner. 

Arbeta i Nyckeln till skatten: Arbetsbok och där i kunna svara på frågor som handlar om veckans kapitel.

Språknycklar där du arbetar med grammatik.

Skriva olika sorters texter och försöka utveckla det du skrivit. 

Läsa högt för vuxna både hemma och i skolan.

Läxbok där du visar att du förstår veckans text genom att svara på frågor.

Fördjupa och öva extra i Språkskrinet.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback