Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Bild, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Årstider åk 1 Figeholm

Figeholmskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Årstider, hur det förändrar sig i naturen och hur djur samt växter anpassar sig till olika årstider.

Under läsåret 21-22 kommer vi i åk 1 att arbeta med årstider i ämnet NO.

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Utveckla kunskaper om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Utveckla kunskaper om olika djur och växter och hur de anpassar sig till olika årstider.
 • Utveckla din förmåga att dokumentera dina undersökningar med text och bild.

 

    Centralt innehåll

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

   Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma genomgångar och presentationer.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Läsa och skriva enkla faktatexter.
 • Ser filmer om olika årstider, djur och växter.
 • Eleverna arbetar enskilt och i grupp.

  

   Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att delta i gemensamma diskussioner.
 • Din förmåga att förklara begrepp inom arbetsområdet.
 • Din förmåga att kunna följa en instruktion.
 • Din förmåga att dokumentera dina undersökningar samt att berätta om dina undersökningar.
 • Din förmåga att skriva en enkel faktatext med hjälp av en stödstruktur, t.ex. tankekarta eller fyrfältare.

 

    Så här får du visa dina kunskaper:

 • Hur du arbetar under lektionerna.
 • Muntlig redovisning om årstider, djur och växter, både enskilt och i grupp.
 • Skriva enkla texter om årstider, djur och växter.

 

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Årstider, djur och natur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback