Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott åk 1 21/22 Figeholm

Figeholmskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva samt vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor.

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Under läsåret kommer vi arbeta först och främst med elevernas grundmotorik och grundformerna; springa, hoppa, klättra, krypa, åla, hänga, stödja, balansera, kasta, fånga, rulla. Detta tränar vi på genom olika lekar, spel och aktiviteter.


Vi kommer prova på olika bollspel och lära oss spelens regler, hänsynstagande och samarbete.

Vi kommer träna på och lära oss olika begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Vi kommer lära oss namnen på olika redskap och använda oss av dem i undervisningen.

Vi tränar på att röra oss i takt till musik.


Vi samtalar och reflekterar kring våra lektioner och vad vi lär oss.

Vi lär oss om vad Allemansrätten säger att man få och inte får göra i naturen.

Vi deltar i Skojoggen

Vi besöker simhallen 1g/termin och stämmer av elevernas  simförmåga.

Friidrott och orientering är några ämnen vi kommer arbeta mer med under vårterminen

Visa vad du lärt dig

Eleven kommer att få visa sina kunskaper genom:

-Att vara aktiv på lektionerna och delta i de övningar, lekar och sporter som vi tränar på.

-Att kunna lyssna och följa instruktioner så att eleven kan delta på ett säkert sätt både när det gäller eleven själv och klasskamraterna.

-Att kunna  ta hänsyn till andra och kunna samarbeta med andra både i liten och stor grupp.

-Att kunna följa instruktioner och regler vid lekar och i olika spel

-Att muntligt eller skriftligt visa vad du lärt dig om Allemansrätten

Bedömningen sker kontinuerligt under hela terminen 

Bedömning

Bedömning sker utifrån Kunskapskraven i ämnet idrott.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback