Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Trafiken

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Trafikregler och hur man beteer sig i trafiken på ett säkert sätt.

Innehåll

Du kommer att få:

 • samtala om olika trafikregler.
 •  kännedom om vilka faror som finns i trafiken. 
 • se film.
 • gå ut och titta på närmiljön runt din skola.
 • lära dig några vanliga trafikmärken.
 • att föra satistik kring trafik runt skolan.
 • skriva om trafiken.
 • rita och måla farliga platser i din skolväg.
 • få lära dig om varför reflexer behövs.
 • få delta i "Gå och cykelutmaning ".
 • lära dig hur cykeln behöver vara utrustad för att vara säker.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att berätta om hur du kan ta dig fram säkert i trafiken.Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter