Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vatten

X-Fredriksbergsskolan-OLD, Linköping · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Vatten - ett viktigt ämne. Vatten behövs för allt levande på jorden, det finns överallt och i olika former.

Mål att arbeta mot

  • Kunna berätta om vattnets egenskaper
  • Kunna beskriva hur vattnets kretslopp går till
  • Kunna förklara vad avloppsrening och vattenrening betyder

Arbetsbeskrivning

Vi ska titta på filmer om vattnets olika former, hur vattenmolekylen ser ut och vattnets kretslopp. Vi pratar och ställer frågor under tiden. 

Du ska kunna förklara de ord och begrepp som hör ihop med vatten.

Du ska göra enkla experiment och undersökningar av vattnets egenskaper. Du ska dokumentera dina undersökning. 

 

Begrepp som du ska kunna beskriva och använda olika sammanhang:

Sötvatten

Saltvatten

Atom

Molekyl

Kretslopp

Syre

Väte

Form

Fast

Flytande

Gas

Ånga

Smälta

Avdunsta

Kondensera

Stelna

Ytspänning

Bedömning

Genom muntlig delaktighet på lektioner och genom skriftligaarbeten kommer jag att bedöma din förmåga att
 
Känna till vattnets egenskaper vid olika temperaturer.
Känna till vattnets kretslopp.
Kunna genomföra och utvärdera enkla systematiska undersökningar och experiment.
Dokumentera undersökningar genom text och bild.
Förstår och använda faktatexter (beskrivande texter) om vatten från olika källor.
Använder ord och begrepp som är knutna till just vatten och dess egenskaper. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Vatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback