Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

10 små Kompis böckerna

Ellaparks förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser. 

BAKGRUND

Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser.

 

Böckerna vi kommer att utgå ifrån är:
Prata om när något känns fel
Lyssna på varandra och komma överens
Dela med sig
Samarbeta
Vänta på sin tur
Säga förlåt
Visa känslor
Sprida glädje
Säga stopp
Lugna ner sig

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att arbeta med en bok åt gången. Vi kommer att läsa böckerna tillsammans med barnen, därefter kommer vi att samtala kring den aktuella boken. 

Vi kommer även att utföra aktiviteter som Kanin och Igelkott är med om i böckerna, så som massagepizza, rita baklänges, så här ser jag ut när jag är glad och vad gör mig glad. 

Vi kommer belysa att alla barn har lika värde, rätt till skola och rätt att känna trygghet. 

Vi kommer att ha lika stort ansvar att utföra detta arbete med barngruppen på avdelningen samt för den enskilda dokumentationen. Vi kommer att försöka arbeta med Kanin och Igelkott en gång i veckan och i en del moment flera ggr. 

 

Mål

Vi vill att dem ska få möjlighet att kunna hantera sina känslor och känna att det är okej att vara den man är och att alla är olika. 

Vi vill även att barnen skall få en ökad förståelse för vad dem har rätt till i samhället.

 

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera med hjälp av samlingar, observationer, foto och intervjuer. 

Vi kommer även att dokumentera via bild och teckning. 

Vi kommer att föra samtal i helgrupp samt med det enskilda barnet.

Vi kommer att dokumentera i Unikum på gruppnivå och individuell samt teckningar och intervjuer med de äldsta barnen.

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att utvärdera vårt arbete vid terminens slut.


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter