Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikation- förstå, uttrycka, berätta, skriva...

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Du kommer att träna på att förstå, uttrycka, berätta och skriva genom olika metoder.

Det här ska du få lära dig:

- att utveckla förståelsen för symbolbilderna "vill", ”något annat”, "byta", "sluta", "ja", "nej”.

- att uttrycka dig i längre meningar med ord ur olika ordklasser (två- till treordssatser) med tal, pekprat och/eller skrift.

- att svara på frågor om en bok eller en kort film, t.ex. vad den heter och vilka som är med

- att återberätta en kort bok eller film med stöd av bilder.

- att uttrycka vad du tycker om och inte tycker om med stöd av mer än kroppsspråket

- att berätta hur du mår och hur du känner dig

- att skriva fler ord självständigt på datorn, förhand eller med "läggbokstäver"

- att delta i att föra handlingen framåt när en vuxen berättar en saga eller ramsa

- att göra aktiva val och skriva saga

- att delta i att söka information genom olika appar. T.ex. vilka ytterkläder du ska ta på dig beroende på väder i appen "Kläder efter väder"

 

Så här ska vi jobba:

Under skoldagen kommer vi använda oss av AKK så som kommunikationskartor, pratapparater och tecken. Vi vuxna kommer vara modeller och pekparata och teckna för att skapa förståelse för nya symboler/ord och visa på hur du kan bygga ut dina meningar. Vi kommer även försöka ha med din egna "pratdator" så mycket som möjlig och kommunicera med stöd av den. Vår förhoppning är att vårt användande av AKK ska locka dig till att kommunicera mera och på ett rikare sätt med oss i omgivningen. 

Vid arbete i bänken kommer du få fortsätta jobba med att bilda och stava ord i olika appar så som "NE stava" och "Ordkod". Du kommer även få jobba med meningsbyggnad t.ex. genom att lägga lika på lika med ordbilder på vanliga bilder. 

Vi kommer fortsätta skriva dagbok i skrivmiljö i SymWriter där du kan berätta vad du varit med om under dagen och lägga till det du vill göra senare under dagen. I dagboken berättar du även hur du har känt dig under dagen. På samlingen kommer du en gång i veckan också få berätta för dina klasskompisar hur du mår och känner. Detta genom att ringa in olika alternativ. 

Du kommer också få lyssna till olika sagor och ev. se på korta filmer och därefter få svara på frågor och återberätta innehållet,  t.ex. med stöd av bilder. 

Vid sagoläsning kommer du även få hjälpa till att fylla i ord, antingen verbalt eller genom att välja en bild för att fortsätta sagan framåt.

Du ska få prova att skriva egna sagor och göra aktiva val för att föra handlingen framåt med stöd av en skrivmiljö i programmet SymWriter.  

Du kommer att få uttrycka vad du tycker om saker som berör dig med stöd av samtalsmatta (ev. även med en digital variant). 

Så här visar du vad du kan:

Du visar att du vill göra en annan aktivitet genom att peka på symbolen göra "något annat".

Du visar att du vill sluta genom att peka på symbolen "sluta".

Du svarar på frågor genom att peka på symbolerna ja/nej

Du säger eller pekar på tre bilder i en följd t.ex. "kittla på ryggen"

Du är självständig i att skriva i skrivmiljön "Dagbok" i SymWriter och använder tangentbordet för att lägga till det du vill ha sagt. 

Du svara på frågor om en bok/film genom att du väljer bland flera bildalternativ.

Du återberättar en kort bok/film genom att placera sekvensbilder i rätt ordning. 

Du kan självständigt skriva en saga och göra aktiva val för att ändra innehållet i en saga när du använder en skrivmiljö i SymWriter. 

Med stöd av samtalsmattan kan du kategorisera aktiviteter utefter hur du upplever dem. Du visar med andra ord förståelse för vad symbolerna "bra eller tycker om", "så där", "dåligt" eller "gillar inte" betyder genom att du placerar aktiviteter där under.

 


Läroplanskopplingar

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback