Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SKMSKO00S

Kedjor och svärd

Naturbruksgymnasiet i Burträsk, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Sågkedjan är en viktig del för skördarens funktion. Ni måste lära er slipa kedjor samt veta vilka säkerhetsrisker som finns kring kedjor.


Läroplanskopplingar

Kunskaper om konstruktion och funktion av samt användningsområden för teknisk utrustning.

Förmåga att utföra service, underhåll och enklare reparationer av teknisk utrustning.

Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk utrustning.

Arbetsmiljö och ergonomi samt miljö- och säkerhetsfrågor.

Säkerhetskontroll inför användning av fordon, redskap och tilläggsutrustning.

Användningsområden för vald maskin, tilläggsutrustning och teknisk utrustning.

Arbetsmiljö och ergonomi samt miljö- och säkerhetsfrågor.

Säkerhetskontroll inför användning av fordon, redskap och tilläggsutrustning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kedjor och svärd

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback