Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Kärleks- och vänskapsboken

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 november 2023

Du ska skriva en personlig bok i olika delar. Den ska innehålla olika texter om kärlek och vänskap. Fantisera och experimentera! Allt är möjligt!

Kärleks- och vänskapsboken – Instruktioner

·      Du ska skriva en personlig bok i olika delar. Den ska innehålla olika texter om kärlek och vänskap. Fantisera och experimentera! Allt är möjligt!

·      Din bok behöver inte bara innehålla text, utan även illustrationer (foton, teckningar, urklipp).

·      Vissa kapitel är obligatoriska. Du ska bland annat läsa en bok om vänskap eller kärlek och skriva en recension.

·      Du får förslag på kapitelrubriker av lite varierande svårighetsgrad. Välj uppgifter efter ambitionsnivå!

·      Du ska skriva minst 3 kapitel - förutom de 3 som är obligatoriska. Kapitlen bör vara minst 100 ord långa.

·      Försök skriva olika slags texter i din bok; t.ex. dagbok, dikt, reportage, brev, novell, recension.

·      Skriv på lösblad - linjerade, vita eller färgade. Använd dator eller skriv för hand.

·      Gör ett snyggt omslag och en innehållsförteckning till din bok.

·      Samla allt material i en plastficka eller mapp. Du måste alltid ha med ditt material till lektionen!

·      Skriv först ett utkast. Läs upp för en kamrat eller läraren innan du bearbetar innehåll och språk. Se stencilen ”Checklista”! Detta är ett enskilt arbete. Utnyttja lektionstiden effektivt, så behöver du inte jobba hemma.

·      Deadline för inlämning av din fina bok: Se planering

·      Varje lektion inleds med en stunds tyst läsning.

·      Disponera tiden väl!

Genom undervisning i ämnet svenska ska eleverna utveckla sin förmåga att:

·       Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

·       Läsa och analysera skönlitteratur.

·       Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Ur det centrala innehållet i Lgr 11:

”Strategier för att skriva olika texter…”

”Skapande av texter där ord och bild samspelar.”

”Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.”

 

 

Checklista för bearbetning av texter!

 

Innehåll:

1. Vad är bra? (meningar, ord och uttryck)

2. Förstår vi allt?

3. Ska något

a) läggas till? (målande detaljer, ord, nya avsnitt)

b) strykas? (onödiga ord, meningar, hela stycken – försök

fokusera på de intressanta delarna av ditt ämne)

c) flyttas? (se över dispositionen/ordningsföljden)

d) ändras?

4. Fungerar inledningen? (spännande, intressant eller tråkig)

5. Finns det personbeskrivningar? (utseende, klädsel, ålder, personlighet, uppförande, intressen, drömmar)

6. Vilken plats beskrivs? (stad - landsbygd, ute - inomhus)

7. Hur ser det ut där? (omgivning, miljö, förgrund - bakgrund, detaljer)

8. Fungerar avslutningen?

9.Innehåller texten för mycket dialog? (tänk även på att variera

anföringsverben; sa, fnissade, skrek, viskade)

10. Är det samma person som berättar i hela texten? (jag-form eller tredje person)

 

Språkgranskning:

När du gått igenom innehållet börja om och tänk på

1. Styckesindelningen (lagom långa stycken, placerade i bästa ordningen)

2. Meningarnas början (inga upprepningar av typen Jag… Jag…, Sen… Sen…)

3. Verb och adjektiv (variera! skriv inte gick – gick – gick, bra – bra – bra)

4. Stavningen (kontrollera i ordbok om du är osäker)

5. Stor bokstav

6. Interpunktionen/skiljetecken (punkt, komma, frågetecken, utropstecken, talstreck)

7. Korrekta citat, datum, fakta?

8. Tidsformen (tänk på att inte byta tempus i din text/nutid – dåtid) 

 

Obligatoriska kapitel:

·      En bok om kärlek/vänskap  

Läs en valfri bok om kärlek eller vänskap. Skriv en recension enligt recensionsmallen.

                                                      

·      Äktenskapsfrågan  

Gemensam uppgift efter en dikt av Gustav Fröding. Skriv om dikten

Äktenskapsfrågan till nutid. Behåll rytm och rim. Tänk på: Vad är viktigt när ett

par flyttar ihop idag? Vilka problem kan dagens unga stöta på då de vill gifta sig

och skaffa bostad? Utgå från dina drömmar och funderingar. Renskriv dikten på

färgat papper och illustrera med bilder eller rita något passande.

 

·      En kärleks-/vänskapsnovell

Skriv en novell som behandlar någon form av kärlek. Det kan vara kärlek till en

annan människa, ett djur, en hobby, en sport, en idol… Använd novellmallen.

Läs gärna några noveller för att få lite uppslag. Kort dialog ska ingå.

 

Förslag på uppgifter (kapitel) till Kärleks – och Vänskapsboken:

·      Vad är kärlek?

Kärlek är ett brett begrepp som rymmer många olika känslor och sinnesstämningar. Det innefattar inte bara romantisk kärlek utan även platonisk kärlek (mellan vänner). Förklara vilka uttryck kärleken tar sig i olika åldrar och mellan olika människor. När, var och hur visar sig kärleken? Redogör för hur du ser på begreppet ’kärlek’, vad det betyder och hur viktigt är det egentligen, tycker du? Förklara hur du tänker.

·      Ett kärleksbrev

Uppgift med utgångspunkt från en dikt av Maria Wine. Dikten är klippt i sex delar. Pussla ihop den och rätta med facit. Fundera: Vad ser du för bild för din inre syn? Vad kan ha hänt? Vilka ord är viktigast? Flera ord handlar om tid. Vilka? Hon heter Mia – han heter Tim. Skriv Mias brev till Tim eller tvärtom.

·     En dikt (eller flera) om vänskap/kärlek

Skriv din egen dikt. Renskriv på fint papper. Illustrera gärna.

 

·      Frågespalten

Veckotidningar har ofta frågespalter, exempelvis om relationsproblem och

funderingar av olika slag. Din uppgift är att göra en sådan spalt. Använd fantasin

men gör frågespalten trovärdig.

·      En viktig person

Nu har du chansen! Berätta om någon som är viktig för dig. Det kan vara en vän eller partner. Använd dig av mallen för personbeskrivning.

 

·      Intervjuer om kärlek eller vänskap

Förbered frågor skriftligt och gör intervjuer (bokade i förväg) i klassen eller

med andra kamrater, andra åldersgrupper etc. Bearbeta sedan materialet och

gör en sammanställning. Frågorna måste vara väl genomtänkta och förberedda!

 

·      Kärlek i media

Undersök hur kärlek framställs i media genom att studera olika tidningar, TV-program, böcker eller liknande. Ge exempel och analysera. Fundera över varför berättelser om kärlek så ofta står i centrum i de moderna mediernas utbud. Andra intressanta frågor att beröra kring media och kärlek: Varifrån hämtar vi våra föreställningar om vad kärlek är? Vilken roll spelar filmer, TV-program, dokusåpor, böcker, tidningar och reklam? Hur påverkar

dagens breda utbud oss? Kan det ge oss fördomar av olika slag? Fundera över om killar och tjejer blir påverkade av media på olika sätt och vad det i så fall betyder när man inleder ett förhållande. Påverkar detta våra förhållanden och vänskaper? Skriv ner dina tankar.

 

·      Mina tankar om svartsjuka

Skriv vad du tänker om svartsjuka. Kan vem som helst bli svartsjuk? Känner du

någon som drabbats eller har du kanske själv erfarenhet av hur det känns? Kan

svartsjuka botas? Vilken är i så fall bästa medicinen?

 

·      Kärlek vi minns/kärlek förr och nu

Skriv om kärlek förr i tiden till exempel mammas, pappas, mormors eller farfars första

eller största kärlek. Du kan skriva din egen tolkning eller intervjua personen i fråga och skriva utifrån dennes berättelse. Glöm inte att först fråga om du får ställa några frågor. Boka ev. tid för intervju. Du kan sedan jämföra hur det var att vara kär förr med hur det är idag. Finns det skillnader?

 

·      En sång om kärlek/vänskap

Välj en svensk sång som på något sätt handlar om kärlek eller vänskap. Skriv av texten och gör sedan en personlig tolkning av sången. Vad tycker du att den handlar om? Vilken

typ av kärlek behandlar den? Vilka ord är viktigast? Berätta vilka tankar du får

och glöm inte att motivera valet av sång.

 

·      Kärlekens villkor

Ser kärleken olika ut i andra länder? Ge exempel på likheter och skillnader som

finns med tanke på till exempel kultur, religion, ekonomi, miljö.

 

·      En drömdejt

Vad gör man på en romantisk- eller kompisdejt? Måste det kosta något? Vem ska i så fall betala? Ska man kanske dela på notan? Vad kan man hitta på tillsammans? Finns det något man bör undvika? Ge förslag till ”pysslaren”, ”latmasken”, ”den fattiga”, ”den fantasilösa”, osv.

 

·      Att lyssna till sitt hjärta

Vad spelar kompisars och familjens åsikter och grupptryck för roll? Om dina föräldrar av någon anledning motsätter sig en relation, skulle du lämna din älskade/vän då eller skulle du trotsa dina föräldrar? Om dina vänner sa att din kille/tjej/vän inte är något att ha, skulle du förneka dina känslor då? Skulle du vara beredd att offra familj, trygghet eller vänner om de vägrar lyssna till ditt

hjärta?

 

 

·      En känd duo

Skriv och berätta om en känd duo. Det kan vara syskon, vänner eller ett kärlekspar. Ta inspiration i dina intressen och fundera över vad det är som gör denna duo så fantastisk. Vad särskiljer deras relation och gör just dem till ”relationship goals”? Vad verkar vara viktigt för att två personer ska tycka väldigt mycket om varandra?


Några förslag är:

 

Jason & Medea

Simson & Delila

Batman & Robin

Lord Nelson & Kameliadamen

Thelma & Louise

Orfeus & Eurydike

Pyramus & Thisbe

Odysseus & Penelope

Apollon & Daphne

Philemon & Baukis

Anna Karenina & officer Vronskij

Adam & Eva

Romeo & Julia

Tristan & Isolde

David & Batseba

Lilo & Stitch

Hamlet & Ofelia

Samwise & Frodo
Adonis & Afrodite

Narcissos & Echo

Elizabeth & Jane Bennett


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kärlekshandboken åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback