Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnen dokumenterar på instagram

Sundets förskola, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Barnens fotograferande och bilder lyfter fram andra aspekter av förskolan än vad vi vuxna ser. Det är barnens perspektiv som synliggörs, ex vad som fångar deras intresse, hur dom tar till sig kunskap eller deras upplevelser av miljö, kamrater och vuxna. Vi vill se hur barnen upplever sin värld genom deras bilder.

Barnen får fotografera under en dag och får då välja ut vilka bilder som hen vill publicera på instagram. Barnen får med sina ord berätta om bilderna. 

Barnen har rätt att få vara med i beslutsprocesser, påverka och förhandla med andra barn och vuxna. Vi vill att barnen ska ha inflytande över sitt eget lärande.

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter