Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi

·

Årskurs:

6

Pedagogisk planering - Energikällor

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Vi arbetar med energikällor och dess påverkan ur sociala-, ekonomiska-, och miljöaspekter.

 

Vad?

 

Vi arbetar med området energikällor och undersöker innebörden av förnybar energi respektive icke förnybar. Vi diskuterar, ser relevanta filmer, arbetar i expertgrupper, redovisar muntligt för varandra, antecknar när andra redovisar och avslutar med ett skriftligt prov där man förmedlar olika aspekter som man har lärt sig om respektive energikälla. 

 

Hur?

 

Grupparbete, muntliga redovisningar och skriftligt prov.

 

Tidsplan (mellan vecka 34-39 arbetar vi med detta arbetsområde)

 

Datum för bedömningstillfällen (utöver den formativa bedömningen) – Muntliga redovisningar sker under v. 38. Skriftligt prov under v. 39.

 

Varför?

 

Koppling till nationella mål och kunskapskrav

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback