Skolbanken Logo
Skolbanken

Kompisskap och gemenskap

Slavsta förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Tillsammans med barnen arbetar vi med att få ihop barngruppen till ett ”vi” där alla känner sig sedda och lyssnade på. Under detta arbete lockar vi barnen till lekfulla aktiviteter och utgår från att barnen vill vara goda kompisar, lära sig och är kompetenta individer. Vi har kommit igång med att skapa en kompissol.

Syfte: Vi vill få barnen att känna en samhörighet med varandra samtidigt som de känner sig sedda och lyssnade på och utvecklas till goda kamrater. Vi tycker detta är viktigt i en grupp med nya barn och ny personal.

Utmaning till barnet: Vi vill ge barnen möjligheter inte bara under ordinarie lärgruppstid utan över hela dagen att vidare utvecklas som sociala och kulturella individer. Genom att blanda in olika teman som rörelseglädje, reflektionsförmåga och att fungera i grupp tror vi barnen kommer utmanas. Vi vill ge barnen utmaningar som stimulerar deras individuella utveckling.

Var: Samhörighet, att känna sig sedd och lyssnad på samt vara en bra kompis är något som omöjligt kan ha en specifik plats. Vi arbetar tillsammans med barnen i såväl utomhusmiljön som inomhus.

Material: Material varierar utifrån aktivitet och situation. I till exempel leken Hunden och benet innefattar materialet ett substitut för ett hundben. Vid samarbetslekar med boll är bollen ett viktigt material. Vi kommer dokumentera arbetet med papper och penna samt lärplattor och Unikum.

Mitt bidrag som pedagog: Ansvar för att leda barngruppen och tillsammans sträva mot planeringens mål. Vi är goda förebilder och ser barnen som kompetenta och lärande individer och tillför det material som behövs. Vi använder oss av ett varierat språk och tillför nya begrepp. Barnen utmanas utifrån sina individuella behov.

Förväntningar: Att barnen ska känna en samhörighet med varandra. Alla barn ska känna att här hör en hemma. Att barnen känner sig sedda och lyssnade på och utvecklas som sociala individer med en strävan att vara goda kompisar.

Introducering: Den som håller i en aktivitet förbereder i mån av tid och behov denna aktivitet. Vi hoppas barnen kommer uppleva en röd tråd av aktiviteter där de stimuleras att på ett lekfullt och lustfyllt sätt samt utvecklas till än mer sociala och kompetenta individer. Barnen erbjuds att delta och får välja själva om de vill det. Antalet barn i en aktivitet kan variera och vi vuxna organiserar oss så att det även finns pedagoger med bland de barn som inte är med i en aktivitet.


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback