Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplan Förskolan Sportstugan avdelning Stocken 2021

141491 Förskolan Sportstugan, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

  •          Introduktionsplan (juni-september)
  •         Utbildningsplan (oktober-december)
  •          Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelningen Stocken på förskolan Sportstugan i Enskede-Årsta-Vantör.

 

    Sommaruppgift

Vi utgår ifrån naturvetenskap. Uppgiften inför höstens tema blir: Ta med något från naturen, tillexempel en pinne, en sten, en harplutt, ett grässtrå antingen en bild eller fysisk sak som du vill utforska med gruppen. Våran tanke är att vi ska jobba med sinnena. Hörsel, syn, lukt, smak, och känsel. 

 

Vårt syfte och mål är att ge barnen ökad kunskap om kroppen genom att forska kring våra sinnen.  att lukta smaka känna titta och lyssna kan vi öka medvetenheten. Vi har jobbat med kroppens skelett, blodomlopp, muskler och organ och nu går vi vidare med sinnena. Barnen var inte klara med projektet vi haft i vår. 

Undervisning under introduktionsperioden

Vi kommer att låta barnen presentera sin sommar uppgift för varandra i mindre grupper utifrån kategori, vi jobbar med aktivitetslådorna, sånger och rörelse i temat. I våra tidigare utvärderingar och reflektioner har vi sett att detta är en inspirerande och uppskattad uppstart.

 

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och eget ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Läroplan för förskolan Lpfö 18

Pedagogiska undervisningsmiljöer

     Eftersom Sportstugan är en förskola med uteprofil så planerar vi vårt arbete främst utifrån utomhusmiljön, vi ställer i ordning lådor med material utifrån naturvetenskapens område kroppen och sinnena. Dessa lådor går ju självklart att ta in vid behov. Lådorna ska innehålla exempelvis doftburkar, känselpåsar, bilder, smakprover och ljudlotto bland annat, materialet ska vara utforskningsbart. Annat material som alltid finns är böcker, bygg och konstruktion, sång, musik och dans, spel och rörelse. Vi jobbar i stationer med att barnen får välja var dom vill vara utifrån visst antal barn per station.

Organisation och struktur

     Vi startar introduktionen med att vi har kortare möten med våra figurer (en figur med barnets namn på) så att barnen får lära känna varandra och oss pedagoger. Vi jobbar med gruppstärkande lekar och aktiviteter. Lådorna kommer att dukas fram några i taget för att barnen ska få möjlighet att utforska dessa i lugn och ro några barn åt gången. 

 

Välkomnande förskola

Vi välkomnar alla barn till Förskolan Sportstugan där vi ser olikheter som en tillgång. Vi har ett inkluderande arbetssätt där vi lägger stor vikt vid att vara närvarande pedagoger för alla barn under hela dagen. Vi delar upp barnen i mindre grupper där alla barn kommer tilltals. Genom att ha samlingar och möten reflekterar vi tillsammans med barnen och får fatt i deras tankar och funderingar som leder oss vidare i utbildningen och undervisningen. 

 

------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

1.      


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback