Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Genetik

Träkvista skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Vi kommer arbeta med hur gener nedärvs samt hur kunskapen om detta används i människans syfte sen kommer vi dyka djupare på området GMO (genetiskt modifierad organism) då vi kommer utveckla våra kunskaper om detta för att kunna göra ett ställningstagande för eller emot. Lektionerna kommer bestå av genomgångar, diskussioner och undersökningar samt eget arbete i boken och ett enskilt arbete där du ska söka information själv. Du kommer visa vad du har lärt dig genom att följa med i undervisning och delta muntligt i diskussioner och genomgångar samt att du visar dina förmågor vid provet och det enskilda arbetet.

Vecka

Innehåll

Läsning

Läxa

33

Genetik intro

Det handlar om gener

Svarta och vita kaniner

 

34

Forts. genetik

Mutationer

Hur könet ärvs

Arvsanlag kan förändras

Begrepp

35

Växt- och djurförädling

DNA-analys

Förädling av växter och djur

DNA - analys

Begrepp

36

Genteknik

Genteknik

Begrepp

37

GMO-text, samla info

Söka egen information

 

38

GMO-text, skriva

 

 

39

GMO-text, skriva

 

Inlämn. GMO-text

40

Utvecklingssamtalsdag

Repetera inför prov

 

41

Prov

 

 


Läroplanskopplingar

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter