Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Spännande spindlar

Skebo skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Hur ser en spindel ut? Varför är spindlar viktiga?

Vad ska jag lära mig?

 • Spindelns olika delar
 • Var spindlar trivs
 • Vad spindlar äter
 • Hur de fångar sitt byte
 • Många spindlar ser olika ut
 • Namn och utseende på några olika spindlar

 

Hur ska jag lära mig?

Du ska få:

 • läsa faktatexter
 • lyssna på faktatexter
 • se på filmer
 • leta efter och undersöka spindlar
 • Jämför med klassens andra spindlar
 • fotografera spindlar
 • rita av spindlar

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

 • Du kan visa genom att svara på frågor om spindlar.
 • Du kan berätta om en spindel som du har lärt dig något om.
 • Du kan rita av en spindels olika delar.
 • Fånga spindlar

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Spännande spindlar
Uppgifter
Fotografera din spindelteckning före och efter undersökningen.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback