Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

2 - 3

Värdegrund/skapande

Änggårdsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättig- heter. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart.

 

Diskutera begreppsord som är kopplade till värdegrund. Vad är värdegrund? Hur ska en bra kompis vara.  Tillsammans med eleverna utforma trivselregler med tillhörande arbetsmaterial. Titta på filmer.


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback