Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

English - Study Plan IMY year 21-22

Bessemerskolan_IM, Sandviken · Senast uppdaterad: 15 september 2021

This is your Study Plan in English. We will work with the book Ready Steady Go. We will learn new words, listen, read, write and talk.

Se detaljerad planering veckovis nedan. Den här planeringen - Study Plan - är en grovplanering, vilket innebär att den kan komma att ändras beroende på hur långsamt eller snabbt vi går framåt. Det är endast en preliminär planering.

Alla inlämningsuppgifter och prov som är underlag för bedömning kommer att finnas som "uppgifter" till den här planeringen. 

Vi använder läromedlet Ready Steady Go 3, som finns både som fysisk bok och onlinebok. Vi kommer även att använda oss av övrigt material från internet såsom urskola, learnenglishteens, youtubefilmer mfl, samt övrigt kopieringsmaterial och böcker. 

Syftet med engelskan är att utveckla dina förmågor i engelska utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven i läroplanen, och vi kommer under läsåret att fokusera på dessa områden/förmågor:

  • Ordkunskap och Ordförråd - utöka ordförrådet i engelska
  • Läsförståelse - kunna läsa och förstå olika slags texter, och muntligt och skriftligt visa vad du förstår genom att kommentera, diskutera och analysera det du läst
  • Hörförståelse - kunna lyssna och förstå talad engelska, och muntligt och skriftligt visa vad du förstår genom att kommentera, diskutera och analysera det du hört
  • Skriftlig produktion - kunna göra dig förstådd i skrift, kunna skriva olika slags texter på engelska
  • Muntlig produktion - kunna göra dig förstådd i tal, kunna diskutera och delta i samtal

Study Plan English – Ready Steady Go 3 – IMY 

Vecka

Tema

Material

Genomgångar/Uppgifter

36

Intro

PP, Häfte

Genomgång av terminsplan och undervisningens upplägg - ettårsplan, Genomgång av Kunskapskraven

36

Test

 

Hörförståelse

Brev

Genomförande av hörförståelsetest Skriva ett brev – This is me – Ankaruppgift 1

37

Test

Läs/Hörförståelse

Brev

Genomförande av läsförståelsetest/hörförståelsetest

Skriva ett brev – This is me – Ankaruppgift 1

38

Chapter 1

Meeting People

RSG 3

PP

Text 1; Visit camp worldwide

Läsa och förstå, nya ord

Skriftliga övningar i boken + online

39

Chapter 1

Meeting People

RSG 3

PP

Skriftliga övningar i boken + online

40

Chapter 1

Meeting People

RSG 3

PP

Text 2; Disconnect to connect

Läsa och förstå, nya ord

Skriftliga övningar i boken + online

41

Chapter 1

Meeting People

RSG 3

PP

Genomgång grammatik; plural

Grammatikövningar

42

Chapter 1

Meeting People

RSG 3

PP

Grammatikövningar

43

Programvecka

Chapter 1

Meeting People

RSG 3

PP

Skriva ”Describe a person”

Övningar i boken + online

45

Chapter 1

Meeting People

RSG 3

PP

Repetera kap 1

Övningar I boken + online

46

Chapter 1

Meeting People

RSG 3

PP

Test på kap. 1; Meeting People

47

Muntligt - NP

PP

Muntliga övningar – förberedande muntligt NP

48

Muntligt - NP

PP

Muntligt NP

49

Muntligt - NP

PP

Muntligt NP

50

Tema Jul /Extra

PP

Online

Grammar

Tema Jul

51

Tema Jul /Extra

PP

Online

Tema Jul – Christmas songs

2

Chapter 6

Save the planet

RSG 3

PP

Text 1; Someone who wants to make a difference

Läsa och förstå, nya ord

Övningar i boken + online

3

Chapter 6

Save the planet

RSG 3

PP

Text 2; Letters to the editor

Lyssna, läsa och förstå, nya ord

Övningar i boken + online

4

Chapter 6

Save the planet

RSG 3

PP

Genomgång grammatik ”do-construction”

Grammatikövningar

Övningar i boken + online

5

Chapter 6

Save the planet

RSG 3

PP

Grammatikövningar

Övningar i boken + online

6

Chapter 6

Save the planet

RSG 3

PP

Skriv ett brev ”A letter to the editor”

Övningar i boken + online

Repetera kap 6; Save the planet

7

Chapter 6

Save the planet

RSG 3

Skriv ett brev ”A letter to the editor”

Lämna in brevet för bedömning

Repetera kap 6; Save the planet

8

ProgramveckaCh 6 Save the planet

RSG 3

Test på kap 6; Save the planet

10

Music Project

PP

Word

Introduktion Music Project

Skriva Lyric’s Analysis – Ankaruppgift 3

11

Music Project

PP

Word

Skriva Lyric’s Analysis

12

Music Project

PP

Word

Redovisa Lyric’s Analysis muntligt

Lämna in Lyric’s Analysis för bedömning

13

Chapter 8

Future ahead

RSG 3

PP

Text 1; Plans and intentions

Läsa och förstå, nya ord

Övningar i boken + online

14

Chapter 8

Future ahead

RSG 3

PP

Text 2; Future poems

Läsa och förstå, nya ord

Övningar i boken + online

15

Prepare for National Exam

Old NE

Häften med läs- och hörförståelse

17

National Exam

RSG 3

National Exam  Reading, Listening, Writing

18

Chapter 8

Future ahead

RSG 3

PP

Genomgång grammatik; future tense

Grammatikövning

Övningar i boken + online

19

Programvecka

Ch 8 Future ahead

PP

Test på kap 8; Future ahead

20

Tourist Guide

PP

Word

Genomgång Tourist Guide – skriva om ett engelskspråkigt land – Ankaruppgift 4

21

Tourist Guide

PP

Word

Skriva Tourist Guide

22

Tourist Guide

PP

Word

Skriva Tourist Guide

23

Tourist Guide

PP

Word

Skriva Tourist Guide

Lämna in Tourist Guide

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Write a short story - Ch 2 - RSG 3
Test on chapter 2 - RSG 3
Describe and introduce a person - Exercise 10 on p. 13 in Ready Steady Go 3
Test on chapter 1 - Ready Steady Go 3
Describe and introduce a person - exercise 10 on p. 13 in Ready Steady Go 3

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback