Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Stadsorientering och Trafikregler

Förskolan Freden, Ludvika · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Barn behöver lära känna sin närmiljö för att kunna orientera sig och känna sig trygga med platsen där de är.

 

 

Var är vi?

Vi har en barngrupp med åldrarna 1-5 år, många barn behöver få träna på att hitta rätt plats och förstå trafikregler. Vad finns det för trafikregler? Hur ska man bete sig som fotgängare i trafiken?

Många av barnen har annat modersmål och därför sätta ord på omvärlden för barnen och ge stöd på båda språken om det är möjligt.

Vi går ofta ut på promenader med barnen och under dessa promenader sker det många samtal tillsammans med barnen och det finns mycket att upptäcka.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse om att det finns trafikregler man måste följa för att röra sig genom staden och att skyltar finns till oss för att berätta vad vi ska göra där.

Vi vill också att barnen ska lära känna sitt närområde så att barnen kan leda sig fram och vart de ska gå för olika ända mål.

  

Hur gör vi?

Orienteringen:

Ett barn får en bild i sin hand. På bilden finns det en byggnad som barnet ska försöka hitta till. Barnet får visa vägen och berätta vilken väg alla ska gå. Barnet är den som leder gruppen vid tillfället.

Första gångerna kan det vara bra om pedagogen är med och vägleder barnen hur de ska gå, för att sedan får barnen hitta byggnaden på egen hand.

När barnet har bemästrat denna förmåga och behöver utmaning, skulle fler bilder kunna läggas till. Ex) Bild på stads huset, vid stads huset finns en park. Vi vill gå till parken.

Trafikregler:

Vid korsningar uppmärksammar pedagogen skyltar till de andra barnen och berättar om vad skyltarna betyder och vad de är för regler som gäller just där.

Vid senare tillfälle då barnet behöver utmaning kan det ledande barnet även berätta till sina kamrater om vad det är för trafikregler som finns och berätta vad alla ska göra och vart de ska gå.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback