Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Djur som förändrar......

Racklöfska skolan, Åre · Senast uppdaterad: 10 september 2021

Vi följer serien "Djur som förändrar världen" från UR. För att öka förståelsen för hur djur påverkar de ekosystem som de lever i.

 

Förväntat resultat

Du känner till dessa olika begrepp:

Djurgrupper

däggdjur, fiskar, fåglar, kräldjur, groddjur, insekter, spindeldjur, leddjur, inre befruktning, yttre befruktning, ryggradsdjur, ryggradslösa djur, jämnvarm, växelvarm, kamouflage

producent, konsument och ekosystem, näringskedja

Du har skrivit och redovisat en faktatext med rubrikerna: 

Kännetecken, förekomst, föda och intressanta fakta

 

  • Du ska kunna sortera in djur i grupper som liknar varandra. 
  • Du ska berätta om hur ett djur kan vara viktigt för andra djur eller för miljön. Hur det kan påverka miljön för oss människor. 

 

Undervisning

Så här ska vi arbeta med området: 

v. 37- 42: Vi kommer se på filmer från

https://urplay.se/serie/220343-djur-som-forandrar-varlden

läsa faktatexter, skriva anteckningar om nya begrepp. svara på frågor, öva på begrepp och diskutera tillsammans för att få dessa kunskaper.

Begrepp tex

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/biologi/ekosystem/vad-ar-ett-ekosystem 

 

 

Examinationsuppgift: Du skriver en faktatext om ett djur och gör jämförelser med ett annat djur och använder så många begrepp som möjligt. Du ger respons på en klasskamrats text. 

Bedömning:

Jag eller en klasskamrat läser din faktatext och ser om du har fått  med några av de ämnestypiska begreppen. Du har angett vilken djurgrupp djuret tillhör och några egenskaper hos djuret.

Du besvarar skriftliga och muntliga frågor, deltar i diskussioner samt redovisar fakta om ett djur. 

För godtagbara kunskaper behöver du visa i muntlig eller skriftlig redovisning att du kan redogöra/ säga/skriva begrepp som producent, konsument, rovdjur, växtätare, nedbrytare, näringskedja, livscykel, pollinatörer, celler, ekosystem, fotosyntes


Läroplanskopplingar

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Anteckningar del 1