Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Klockan, hel- och halvtimmar åk 1

Tullgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 september 2021

Vi lär oss om klockans hel- och halvtimmar, varför det är bra att kunna mäta tid och vad man kan göra på dygnets olika timmar. Vi lär oss också om enkla tidsskillnader. Vi börjar tidigt på höstterminen, tar en paus och repeterar i slutet av terminen.

Mål:

- Läsa av den analoga klockan, hel- och halvtimme 

- Beräkna enkla tidsskillnader, t.ex. att det är två timmar mellan kl 10.00 och 12.00. 

- Veta att det går 60 minuter på en timme

- Veta att ett dygn har 24 timmar

- Veta varför det blir natt och dag 

 

Hur ska vi arbeta?

- Gemensamma genomgångar och diskussioner

- Vi arbetar enskilt och i par

- Vi tittar på pedagogiska filmer

- Vi läser historien om tid i boken Landet Matematica

- Vi övar tillsammans på undervisningsklockor

- Vi spelar spel

- Vi arbetar med matteboken och arbetsblad

- Vi arbetar med appar på lärplattorna

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

- Deltar aktivt på lektionerna

- Läser av klockans hela och halva timmar på en analog klocka

- Ritar in visare för hel- och halvtimmar på arbetsblad

- Jämför tid, hur långt det är mellan kl 7 och kl 10

- Berättar om jordens rörelse runt sin egen axel

 

De kopplingar som görs till läroplanens kunskapskrav nedan är kunskapskraven som man siktar mot för åk. 3. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och


Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback