Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2

Bild ht-21

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samtal. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

Syfte

Du kommer att ges möjlighet utveckla din förmåga att

  • framställa olika bilder där för och bakgrund blir tydligt.
  • kommunicera och samtala om bilder.
  • bearbeta och modellera formbara material

 

Mål

Utveckla din förmåga att 

  • skapa olika sorters bilder.
  • teckna olika former och konturer.
  • skapa en enklare skiss för att sedan skapa en konstruktion.

 

Arbetsgång

Du kommer att måla och teckna olika bilder. Vi kommer att prata om bilden. Hur är bilden är uppbyggd ?

Vad det är som gör just din bild unik? 

Vi kommer att bygga enkla konstruktioner med olika formbara material. Du kommer att arbeta enskilt och i grupp.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

  • kommunicera med hjälp av bilder
  • skapa konstruktioner och bilder.
  • samtala och reflektera om bilders innehåll.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter