Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

LUS Läsutvecklingsschema

Norrgärdsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 11 september 2021

Här kan du följa din/ditt barns läsutveckling. Vi kommer lägga till i matrisen efter de tillfällen du/ert barn har läst högt.

Syfte

Att eleven själv ska få förståelse för hur långt den kommit i sin läsutveckling. Eleven ska också tydligt kunna se mot vilken fas i läsutvecklingsschemat den jobbar mot.

Vad ska vi arbeta med?

Under läsåren arbetar eleverna med olika böcker och olika läsförståelseuppgifter. Vi tränar läsning och läsförståelse.

Hur ska vi arbeta?

  • Läsa böcker tillsammans.
  • Läsa själv.
  • Lyssna på böcker.
  • Arbeta med uppgifter om det du läst.

 

Vad ska du lära dig?

Se matris.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Läsa högt för kamrat eller pedagog.

Svara på läsförståelse uppgifter skriftligt.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
LUS Läsutvecklingsschema
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter