Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Planering åk 1-3 modersmål polska

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2021

Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 

Introduktion

Vi ska jobba med olika teman för att utveckla olika aspekter av modersmålet. Vi ska jobba med ett särskilt ämne i ungefär tre veckor och sedan komma fram till ett nytt tema. Vi ska förbättra kunskaper om modersmålet genom att läsa, skriva och tala om ämne som t.ex. tid, djur, sagor och så vidare.

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
Högläsning och upprepning 

 

hur du läser högt och om du kan återberätta och beskriva texten du har läst
Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska
Jämföra bokstäverna mellan polska och svenska alfabetet, se vilka bokstäver vi inte använder på polska som är i det svenska alfabetet och förklara skillnaden mellan konsonanter och vokaler
Om du kan skilja bokstäverna på svenska från dem på modersmålet och uttala bokstäver på det rätta sättet
Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor, legender och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.
Vi ska läsa tillsammans enkla sagor, rim och ramsor på polska
Om du kommer ihåg rim och ramsor som vi pratade om på lektionerna, de olika figurer i sagorna
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
Vi ska titta på några exemplar av beskrivande och instruerande text tillsammans och förstå hur de fungerar 
om du förstår hur beskrivande och instruerande texter är konstruerade och om du kan t.ex. skriva en enkel beskrivande eller instruerande text
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen
Skriva alla bokstäver, skriva  meningar, skilja polska och svenska alfabetet
Om du kan alla bokstäver, om du kan skriva bokstäver och skilja det svenska alfabetet från det polska alfabetet. Om du kan skriva  meningar och kortare texter

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. träna att använda ordböcker och andra hjälpmedel

du ska kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . arbeta med definitioner och ordlistor om du kommer ihåg de nya orden och om du ofta uppdaterar din ordlista 

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

beskriva när man använder  frågetecken, utropstecken, punkt, stort och liten bokstäver   om du kan sätta allaFörmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
jämföra ordning av orden i meningar på polska och svenska
om du kan skilja ordning av orden i meningarna på polska och de olika delar av en mening
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
uttalet av vokaler jämfört med konsonanter och skillnader mellan polska och svenska
om du kan uttala orden på rätta sättet på polska
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
beskriva t.e.x en vanlig skoldag, en fritidsaktivitet, helg
om du kan berätta om vad du upplevt med flyt
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
lyssna på sagor, legender, rim och låtar på polska
om du kan läsa om sagor, rim och låtar du lyssnat
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

arbeta med definitioner och ordlistor om du kommer ihåg de nya orden och om du ofta uppdaterar din ordlista Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

vi ska läsa rim, ramsor och gåtor på polska och spela lek och musik från den polska traditionen
om du kan läsa högt rim och ramsor; om du kan berätta hur man spelar en lek
Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.p

prata om olika högtider från den polska traditioner, gärna jämfört med svenska traditioner
om du kan berätta skillnaden mellan traditioner och förklara vad det är att du gör vid en särskild högtid

 

Övrigt

Eleverna kan få hemläxor efter lektion i form av grammatiska övningar, texter att läsa högt eller olika typer av enkla texter att analysera, läsa och återberätta.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback