Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Friktion, tyngdkraft och jämvikt

Snättringeskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 12 september 2021

Pedagogisk planering om friktion, tyngdkraft och jämvikt.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • kunna samtala om tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  • utifrån instruktioner utföra undersökningar i fysik, och använda fysikens begrepp för att beskriva och förklara fysikaliska samband.

Du kommer få möjligheten att:

  • förutspå och undersöka friktion, tyngdkraft, tyngdpunkt och jämvikt med hjälp av bland annat skolgårdens och parkens lekredskap.
  • se filmer
  • lyssna på genomgångar
  • samtala och diskutera
  • skriva faktatexter

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback