Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska åk 5

Sandarne skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 12 september 2021

Pedagogisk planering i engelska åk 5

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkreta mål

 • du kan läsa en enkel text på engelska och förstå innehållet
 • du kan delta i enkla samtal
 • du förstår enkla instruktioner på tydligt talad engelska
 • du kan skriva en kort text på engelska
 • du kan ställa frågor på engelska
 • du kan, på engelska, berätta om vad som händer
 • du kan använda prepositioner
 • du kan använda adjektiv 
 • du kan bilda plural (flertal) av substantiv
 • du kan ge ett nekande svar
 • du kan olika tidsuttryck 
 • du kan berätta om vad som hänt (preteritum) 

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att:

 • delta i pratövningar
 • skriva texter
 • skriva ord
 • göra hörövningar
 • svara på frågor både skriftligt och muntligt 
 • läsa kända och okända texter

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • arbeta med Gleerups online-material
 • arbeta med pratövningar och göra dramatiseringar
 • skriva texter 
 • träna grammatik
 • se filmer och serier
 • lyssna på hörövningar
 • redovisa ett ämne på engelska i liten grupp eller i helklass
 • leka lekar
 • härma, talkör
 • läsa korta texter och böcker

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback