Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Novell ht 2021

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 12 september 2021

Du kommer under arbetet få lära dig hur en novell är uppbyggd och vad som kännetecknar novellen. Vi kommer att läsa några olika noveller samt skriva egna.

Syftet med området

Syftet med att skriva krönikor är att du ska:

  • utveckla förmågan att formulera dig skriftligt
  • anpassa språket i din text efter att det är en novell och efter den som ska läsa texten.
  • utveckla förmågan att använda en meningsbyggnad som passar den text du skriver, stava rätt samt använda korrekt skrivregler 

Arbetssätt

 Vi kommer att gå igenom hur novellen är uppbyggd, skriva en novell, samt utifrån respons bearbeta novellen. Du kommer få lära dig hur du kan använda gestaltande beskrivning i din novell.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Matriser i planeringen
Novell
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback