Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska år 2

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 12 september 2021

Vi jobbar för att alla ska börja lära sig språket engelska. Att man ska höra och visa att man förstår ord och enkla meningar som sägs långsamt och tydligt. Att man ska våga försöka uttrycka sig på enkel engelska, t.ex. att säga ord/meningar, svara på enkla frågor på engelska och delta när vi sjunger och säger ramsor på engelska. Vi tränar också på att börja kunna läsa/känna igen vanliga engelska skrivna ord och enkla skrivna meningar som handlar om sådant som vi jobbat med.

 

  • Innehåll

   Förstå och kunna säga ord och enkla meningar inom välbekanta teman. 

   Uttrycka oss och förstå genom sång, rörelse/gester, lekar och spel. 

   Läsa/lyssna till enkla böcker på engelska.

    

    

  • Arbetssätt

   Vi ka använda Majemas digitala läromedel "Learn English".

   Vi ska träna muntligt i grupp, par/ individuellt, genom bland annat kooperativa övningar.

   Vi ska lyssna på och sjunga/röra oss till sånger och ramsor på YouTube.

   Vi ska använda "flashcards" och leka lekar.

    

   Vi ska använda appen Fun English på iPad

    

   Vi ska jobba med enkla arbetsblad.

   Vid bokläsning kommer vi att titta på bilder, prata om bilderna och lyssna på samma bok flera gånger.

   

  • Bedömning 

   Du visar att du når kunskapskraven genom att:

   - vara aktiv på lektionerna. Dela i det som vi jobbar med på din nivå.

   - visa att du förstår tydligt talad engelska. Det kan du göra genom att svara på frågor muntligt och/eller med hjälp av gester/kroppsspråk, t.ex. att peka på rätt bild eller rätt sak när läraren ber dig, eller genom att följa en enkel instruktion som läraren säger på engelska.

   - visa att du förstår enkel skriven engelska. Det kan du göra genom att visa att du kan läsa högt enkla ord och meningar som handlar om sådant som vi jobbat med. Du kan också visa det genom att läsa tyst motsvarande och sedan visa att du förstått med hjälp av att peka/följa instruktioner eller använda rörelser/mimik etc för att svara på frågor om vad du läst.

   - våga uttrycka dig på engelska, detta genom att säga något i helklass eller i parsamtal och/eller genom att delta aktivt i sång eller när vi säger ramsor mm tillsammans i kör.


Läroplanskopplingar

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen
Engelska årskurs 2 21/22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback