Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAKNAK01a1

Planering vecka 37 nk

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 september 2021

Denna vecka har vi 2 lektioner, mån, tis . Förra veckan(vecka 36) var Ola sjuk och vecka 35 arbetade vi med ”träduppgiften”(bakgrund se tidigare planering) som går ut på att lära sig att känna igen några av våra vanligaste trädslag och vad de olika trädslagen används till. Vi följde även upp gemensamt vad man behöver känna till om de olika 14 trädslagen ( de 7 första av de 14 trädslagen). Detta (samtliga 14) ligger samlat på lärloggen i UNIKUM. Vecka 37 arbetar vi med terminstemauppgiften. Varje pargrupp planerar hur de ska arbeta och vad de ska ta med inom sina respektive rubriker som man valt och fått godkända. Man ska dessutom gå igenom den bedömningsmatris som finns för uppgiften för att se hur uppgiften bedöms. Bedömningsmatrisen finns utlagd på lärloggen i UNIKUM. Dessutom är det bra om man börjar samla in fakta som underlag för sitt vidare arbete. Uppgiften finns beskriven på lärloggen i UNIKUM. Vi kommer att ha ett litet test på träden under v 38.

Vecka 37

VO19
Mån 13 sep kl 13.20-14.30 sal 730.
Uppföljning:
info resterande trädslag (8-14).
Eget arbete: 
Pargrupperna arbetar med att planera sitt terminstema, vilken information ska man ta med i sitt arbete(underrubriker) översiktligt, tidsplanera, gå igenom bedömningsmatris, söka information(fakta) som underlag för sitt vidare arbete. Skriv ner allt ni kommer fram till.
Man kan dessutom välja att lägga lite tid till att läsa på inför trädtestet vecka 37.

Tis 7 sep kl 12.05-13.10 sal 730.
Eget arbete: 
Pargrupperna arbetar med att planera sitt terminstema, vilken information ska man ta med i sitt arbete(underrubriker) översiktligt, tidsplanera, gå igenom bedömningsmatris, söka information(fakta) som underlag för sitt vidare arbete. Skriv ner allt ni kommer fram till.
Man kan dessutom välja att lägga lite tid till att läsa på inför trädtestet vecka 38.Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter