Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Björken

Skogsgårdens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Vi gör en stor björk som barnen får flytta in i.

Under vecka 36 började vi med mindre grupper på förmiddagen. Gruppen delas in i tre mognadshomogena grupper. 

Uppgiften blir att måla löv till en stor björk som hänger på väggen. Löven ska sedan dekoreras med barnen på avdelningen. 

Vi målar tillsammans ett stort papper grönt. Sedan klipper vi stora löv som vi klistrar bild på barnen. Varje barn får ett eget löv som hängs upp på väggen. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback