Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

6

Mat, hälsa och hygien: hem-och konsumentkunskap åk6 läsåret 21/22

Påskallavikskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Vad är det som gör att du har energi till att orkar tänka, prata, lära dig nya saker och använda din kropp i olika rörelser? Jo, det är maten som du äter. Tänk vad kul att kunna planera och laga god och näringsrik mat själv!

Kursplan i ämnet

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
-hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.
- värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll som arbetsområdet fokuserar på.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledd genomgång av fakta (Mat och hälsa) utifrån arbetshäfte och stenciler
Diskussioner om måltidsvanor, näringsriktig måltid, matcirkeln, tallriksmodell, hygien och redskap. 
Vi övar också på mått och måttenheter samt ord och begrepp som man använder i köket och vid matlagning.

Vi tittar aktuella filmer.

Måltider: Frukost - en bra och en mindre bra ur näringssynpunkt, lunch, mellanmål och middag
Praktiskt arbete i köket med tillagning av måltid efter recept , disk, rengöring av arbetsplats och dukning.

Du ska träna dig i att kunna beskriva och bedöma arbetsprocessen.

Du ska kunna resonera om vad som är en bra eller dålig frukost utifrån det du lärt dig om måltidens betydelse för hälsa och vad som ger energi och näring.

Visa vad du lärt dig

Praktiskt visar du din kunskap genom att tillaga olika måltider och göra för- och efterarbete ex ta fram rätt ingredienser, duka, diska osv.

Du visar också det du lärt dig genom att vara delaktig i diskussioner under lektionerna, kunskapstest samt  att kunna beskriva och bedöma arbetsprocessen. 

Du ska kunna föra ett resonemang om hur man sätter ihop en bra frukost som ger dig de näringsämnen som du behöver för att orka med en dag i skolan och må bra.

Tidsram

Läsåret 21/22

Bedömning

Jag bedömer dina faktakunskaper, din förmåga att kunna resonera om matens betydelse för att kroppen ska må bra och din förmåga att utföra de praktiska uppgifterna i köket. Jag bedömer också din förmåga att ge omdömen om arbetsprocess och resultat samt att du kan resonera om varierade och balanserade måltider.
Bedömningen gör jag i den kommunövergripande bedömningsmatrisen hem- och konsumentkunskap åk 4-6.


Läroplanskopplingar

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.

Måltidens betydelse för gemenskap.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback