Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

ZickZack , Läsrummet lässtrategier och arbetsboken

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 13 september 2021

I arbetet med Zick Zack kommer vi att arbeta med de olika lässtrategierna för att öva att läsa och förstå texter. Vi kommer variera arbetet med att läsa enskilt,i par ,högt och lyssna på texterna. Gemensamt kommer vi att vara spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären. Vi kommer också att jobba i arbetsboken där vi tränar på att hitta svar, läsa mellan raderna och dra egna slutsatser. Här kommer vi att variera mellan att jobba i helklass, i par eller enskilt.

I arbetet med Zick Zack läsrummet kommer vi att arbeta mycket gemensamt i början. Vi ska öva på de olika lässtrategierna genom att:.

  • förutspå gissa 
  • vad vet vi redan

  • leta ledtrådar i texten

  • stanna upp och förtydliga

  • skapa bilder i huvudet

  • sammanfatta

  • ställa frågor om texten

 Vi kommer titta på bilderna  förutspå och gissa vad texterna handlar om.Arbetet kommer vi att variera genom att parläsa, läsa högt och lyssna på texten.   Bearbeta texten och skapa egna tankar,öva adjektiv, verb och substantiv.

VI kommer att arbeta i arbetsboken och där övar vi att leta efter svar i texten, att dra slutsatser och läsa mellan raderna. Även här kommer vi att variera mellan att jobba i helklass, i par eller enskilt.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lässtrategier

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback