Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Vad är allt gjort av?

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Kläderna du har på dig, vattnet du dricker och pennan du skriver med är uppbyggda av små byggstenar. Vi kallar dem för atomer. Atomer finns i allting som vi kan ta på, som väger någonting och som tar plats. Utan atomer skulle inte vår värld finnas till. Men vad är egentligen en atom och hur är de uppbyggda? Detta och annat kommer vi att lära oss under några veckor framöver.

Konkretiserade mål:

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

  • använda dina kunskaper för att beskriva och ge exempel på materiens uppbyggnad och egenskap samt förklara kemiska sammanhang med hjälp av kemins begrepp

  • berätta om en naturvetenskaplig upptäckt och hur den har påverkat  människans levnadsvillkor

  • genomföra en undersökning utifrån en färdig planering

  • dokumentera dina undersökningar

 

Undervisningen:

Vi kommer att använda oss av Gleerups (digitalt läromedel), filmer från Studi, övningsuppgifter och annat material som läggs upp i Classroom. Du kommer att få uppgifter/läxor att träna på varje vecka.

 

Bedömningen:

Du kommer att få visa vad du kan på lektionerna, i samtal och i diskussioner, på förhör och när vi laborerar.

 

Datum för förhör/prov kommer du att få senare. Det är viktigt att du tränar på begreppen så att du vet vad de betyder och kan använda dem i rätt sammanhang.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vad är allt gjort av?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback