Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

VATTEN

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Vatten är livsviktigt för allt levande på jorden. Det är också något som vi människor använder till avkoppling och rekreation. Vi kommer under höstterminen21 att arbeta med vatten från olika synvinklar.

Mål för undervisningen

Du ska känna till och förstå

  • att vatten är nödvändigt för allt liv på jorden.
  • att vatten är en naturresurs
  • att vatten befinner sig i ett ständigt kretslopp
  • att vatten har olika former och egenskaper

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

läsa faktatexter

göra experiment och undersökningar

diskutera och reflektera

se film

 

Vi kommer att arbeta med följande områden: 

Vatten - ett viktigt ämne

Vattnets kretslopp

Vattens egenskaper och former 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

delta i samtal och diskussioner

genomföra och analysera resultat av enkla undersökningar och experiment

redogöra för vattnets kretslopp och vattnets olika former 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback