Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

introduktion ENERGI

Knutsbo skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Under 4 veckor introducerar vi Fysikämnen i NO genom energi och energikällor på en enkel nivå. Vi funderar tillsammans över vår vardagliga energiförbrukning, hur kommer elen till våra uttag, vad händer om vi blir utan el under en kort eller längre period? Hur produceras grön el? Vidare lär vi oss känna igen förnybara energikällor såsom vind-, sol- och vattenkraft.

Syftet är enkelt

Vi använder elektricitet varje dag till många olika saker, vi har svårt att tänka oss ett liv utan den. Men hur kommer det el i våra uttag? Hur påverkas vi om strömmen försvinner på kort sikt och i ett längre perspektiv? 

Innehållet bestäms centralt!

Genom att vara nyfikna, ställa frågor och söka reda på svaren kommer du att få lära dig allt som det centrala innehållet tycker är viktigt.

Det kan vara tex:

  1. Hur påverkar solen livet på jorden?
  2. Hur kommer strömmen till din brödrost och till din dator?
  3. Vad menas med grön el?
  4. Varför heter det förnyelsebar energi?
  5. Vad har du använt idag som dragit el?
  6. Hur påverkas vi om strömmen försvinner två timmar? Om den försvinner ett dygn eller en vecka?
  7. Ludvikas världsledande energiöverföringsföretag. Genomgång på ett förenklat sätt.

Hur gör jag min bedömning?

Du deltar aktivt i diskussioner, ställer frågor, gör uppgifter enskilt och i grupp.

Lärardel - kopplingar till läroplanen 

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas? Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som t ex energiförsörjning. Genom kunskap om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet? Vi kommer att göra naturvetenskapliga undersökningar med bild, text och andra uttrycksformer.

- Kunskapskrav - eleven ska kunna utföra fältstudier och enkla undersökningar som handlar om natur och människa, kraft och rörelse.

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter