Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik/taluppfattning och tals användning årskurs 4-6 Skånhällaskolan

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Vi ska arbeta med siffror och tal. Vi ska storleksordna, jobba med positionssystemet och träna på de fyra räknesätten på olika sätt.

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda det matematiska språket och se samband mellan olika begrepp
 • välja och använda olika metoder för att beräkna och lösa uppgifter
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt
 • diskutera matematik

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • hela tal och titta på hur de kan delas upp
 • decimaltal och dess talsorter
 • bråktal 
 • procent
 • se sambandet mellan decimalform, bråkform och procentform
 • de fyra räknesätten och hur de hänger ihop
 • det binära talsystemet
 • rationella tal
 • huvudräkning
 • överslagsräkning
 • olika skriftliga metoder och digitala metoder för att beräkna olika tal
 • fundera över om svaret kan stämma/är rimligt
 • enkla problemlösningar

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring matematiska begrepp och metoder. Man tränar i boken men även i grupp under olika aktiviteter eller problemlösningssituationer.

 

Bedömning 

Vi tittar på hur du arbetar under lektioner, hur aktiv du är och om du försöker lösa uppgifter som vi arbetar med. Vi gör också en diagnos efter avslutat område för att se att du har förstått.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris taluppfattning & tals användning årskurs 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback