Skolbanken Logo
Skolbanken

Motorik

Trädgårdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Under lekfulla former undervisas och utvecklar barnen sin motorik.

Barnen skall få använda sin kropp på ett lustfyllt sätt och upplevelser att rörelser är bra för deras hälsa. 

Vad erbjuder vi:

Rörelselek/ rytmik

Simskola ( för 5 åringar)

Promenader

Undervisning i kroppsuppfattning


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback