Skolbanken Logo
Skolbanken

Bullerbyn vecka 37

Vindö förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Här kan ni planera hur ni lägger upp undervisningen för att nå målen. I arbetslaget för ni en dialog kring vilka mål ni har i fokus från Läroplanen som ni sedan kan koppla direkt. Det kan innebära att nya mål tas ut veckovis eller arbetas med under längre tid.

Syfte

Nu har Barbaflink vuxit upp på Bullerbyn, vi kommer att färglägga målarbilder av honom och även lära oss Barbaflink-sången för att lära känna honom bättre. Barnen behöver få en helhetssyn och förståelse för att få en koppling mellan han intresse och våra prioriterade mål som vi kommer jobba efter. Vi kommer denna veckan att fortsätta arbeta med former men på ett mer kreativt sätt för att få variation i undertingen så att den passar alla individers behov och förutsättningar. 

I Lilla gruppen kommer vi fortsätta bekanta oss med djuren, prepositioner och antal. 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

För att få en förståelse för vad matematik kan vara och för att vidga perspektivet och förstå samband mellan olika begrepp. 

 

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Vi fortsätter även denna veckan att arbeta med tryggheten och strukturen i gruppen. Med struktur och gemensamma regler i gruppen tror vi att tryggheten ökar. För om barnen tex. vet att alla är tysta och lyssnar intresserat på mig när jag vill berätta något så blir det lättare att våga uttrycka sina tankar, funderingar och frågor. 

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Genom samtal med barnen och med stöd av material kommer barnen få undersöka vilka former de kan och behöver få mer kunskap om. Vi kommer använda variation i våra lärstunder för att synliggöra alla barns olika förmågor och intressen. 

 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback