Skolbanken Logo
Skolbanken

Solen vecka 37

Blidö förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Här kan ni planera hur ni lägger upp undervisningen för att nå målen. I arbetslaget för ni en dialog kring vilka mål ni har i fokus från Läroplanen som ni sedan kan koppla direkt. Det kan innebära att nya mål tas ut veckovis eller arbetas med under längre tid.

 

Syfte

Den här veckan startar vi vårt projekt. Vårt mål är att ge barnen mer kunskap kring matematik. Till hjälp tar vi böckerna Killingen som kunde räkna till tio och vem sänkte båten? Vi kommer att starta med boken killingen som kunde räkna till tio.

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Vi går mattelyftet för att bättre kunna undervisa barnen i deras matematiska förmågor då forskning tyder på barns svårigheter att förstå matematik.

Planering för att nå målet/målen:

Vi delar upp oss i två grupper. Ibland delar vi även den mindre gruppen i två delar.

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Matematikprojektet kommer vi att ha varannan vecka. Den andra veckan arbetar vi med andra ämnen som vi seratt barnen har behov av.

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Tydliggöra boken med konkreta föremål. Samtala i en mindre grupp. Vi ska vara lyhörda och stanna upp under lärtillfället när så behövs. Reflektion tillsammans med barnen varje vecka.

 

Mål:

Att göra matematik enklare för alla.

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback