Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

SVESVE01: HV21BC: Referat, Novellanalys

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Under nästkommande veckor ska vi arbeta med att skriva referat och novellanalys.

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att skriva olika typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur.

  • Vi kommer att arbeta med novellanalys, referat och tal. Bedömningen är till momenten: referat och novellanalys.

 

Planering vecka 36 - 43

Vecka 36

Måndag: Ingen lektion 
Tisdag: Genomgång av google-presentation "analysera skönlitteratur" + arbeta med häfte om lässtrategier för skönlitteratur.  
Onsdag: Fortsätta med att arbeta med häfte om lässtrategier för skönlitteratur. 

Vecka 37
Måndag: Fortsätta med att arbeta med häfte om lässtrategier för skönlitteratur. 
Tisdag: Introduktion: Novelläsning. Repetera tema och motiv. (Vi ska läsa ett antal noveller och diskutera dem) 
Onsdag: Novelläsning + Låna boken Förföljaren

Vecka 38
Måndag: Novelläsning 
Tisdag: Introduktion: Genomgång av referat + referatövning (s 68 i Svenska impulser 1)
Onsdag: Referatövning (s 68 i Svenska impulser 1)

Vecka 39
Måndag: Referatövning (s 68 i Svenska impulser 1)
Tisdag: Referatövning (s 68 i Svenska impulser 1)
Onsdag:  Repetera referat inför prov + arbeta med häfte om "analysera lyrik" (övning)

Vecka 40
👉🏻 Måndag: PROV- Referat - Del 1: läs
👉🏻Tisdag: PROV- Referat - Del 2: skriv
Onsdag: Repetera inför prov i novellanalys + arbeta med häfte om "analysera lyrik" (övning)

Vecka 41
👉🏻  Måndag: PROV - Novellanalys
Tisdag: Genomgång (muntliga presentationer) övning i att hålla ett tal. Arbeta med muntlig presentation,
Onsdag: Arbeta med muntlig presentation (övning)

Vecka 42

Måndag: Arbeta med muntlig presentation (övning)
Tisdag: Arbeta med muntlig presentation (övning)
Onsdag: Arbeta med muntlig presentation (övning)

Vecka 43
Måndag: Redovisning av muntlig övning: Grupp 1 
Tisdag: Redovisning av muntlig övning: Grupp 2
Onsdag: Redovisning av muntlig övning: Grupp 3


Läroplanskopplingar

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Matriser i planeringen
Referat
Novellanalys
Uppgifter
Referat
Novellanalys