Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Prima

Nanny Palmkvist skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Denna planering utgår från vår mattebok "Prima matematik". Förutom att arbeta i den kommer vi även att lösa vardagsnära matematiska problem.

Målet med undervisningen är att

 du utvecklar din förmåga att...

Så här ska vi arbeta

Du kommer att lära dig genom att...

  • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar
  • arbeta enskilt och tillsammans
  • arbeta med räknehändelser/problemlösning
  • ha gemensamma genomgångar
  • arbeta laborativt
  • ha matteprat: Hur tänker du? 

 

Detta ska bedömas

Se matris


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Matematik åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter