Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskolan Fredagsdans ht21

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vi avslutar veckan med en gemensam dans där vi lär oss om våra kroppar genom att prova på olika rörelser till olika musikstilar.

Syfte och kunskapsmål

- eleverna rör sig till musik

- eleverna känner igen låtarna och rörelserna vi gör

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Vi dansar klassvis.

Vi kommer dansa till samma musikstycken från gång till gång.

Vi kommer att prova "dansa känslor", hitta på egna rörelser, härma varandra, dansa med kompis, dansa med bjällror och stort tyg samt att dansa Macarena-dansen.

Under dansen kommer vi även att samtala om vikten av rörelse för våra kroppar, vi kommer känna på hjärtat och observera om vi har fått upp pulsen.

Personalen kommer dels hjälpa eleverna att utföra vissa rörelser, dels stötta dem i att dansa fritt.

Vi avslutar dansen med en "raket" och önskar varandra en trevlig helg.

 

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- rör dig till musiken efter dina förmågor

- visar igenkänning för musiken och rörelserna

 


Läroplanskopplingar

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Sång- och danslekar.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Sång- och danslekar.

Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback