Skolbanken Logo
Skolbanken

Förskolan Stadsdelnorrs arbetsplan för 21/22 - GRUPP

Stadsdel Norr, Östersund · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Övergripande mål och gruppens egna projekt utifrån lek och samspel

ÖVERGRIPANDE MÅL: Framgångsrik undervisning genom lek och samspel

 

Vi arbetar med modulen: Sociala förmågor i leken 

Länk till insidan: Sociala förmågor i leken

 

VISION: På våra förskolor arbetar professionella pedagoger som bedriver en god undervisning för att uppnå en förskola som är rolig, trygg, lärorik och likvärdig
 
SYFTE:  Att lek och samspel är ett verktyg för att utveckla undervisning mot målen i läroplanen.
 
 
Prioriterade mål:
2.2 Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

2:2 Mål och riktlinjer

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:

  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen

Arbetslaget ska: 

  • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen (Riktlinje 2:3)
 
Frågeställningar/Fokusfrågor:
Hur kan vi skapa mötesplatser där olikheter kan mötas?
Hur erbjuder vi barnen sätt att bidra och förmedla sig i våra grupper och sammanhang på förskolan?
Hur kan vi utmana barnen såväl i den stora som i lilla gruppen? 

GRUPPENS PROJEKT:

 

 

 

Insatser för att nå målet:
Vara delaktiga i de olika modul momenten A-D och låta det ligga till grund för arbetet i undervisningen.
  Reflektera varje vecka i arbetslaget över lek och samspel
Vara delaktiga i tisdagsreflektionerna.
•Läsa litteratur
Använda oss av lotusdigram
 
 
Referenslitteratur:
Empatiskt ledarskap - samspel i barngruppen
Material och materialitet - Hållbar undervisning för de yngsta
Pedagogisk miljö i tanke och handling
En likvärdig förskola - alla barns rätt
Uppdrag undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan
Lek, lärande & Lycka
 
Från modulen: Skolforskningsinstitutet: Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor - undervisning i förskolan
Barn som inte leker - Från ensamhet till social lek. 
Rätt att leka! Värna barns lekstyrka
Hissad och dissad - om relationsarbetet i förskolan.
 
Hållbart projekt för barnen på Lugnet:
 
Utvärdering sker i Unikum
Uppföljning sker i respektive grupp i december månad
Utvärdering sker i respektivegrupp i maj/Juni månad. 

Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback