Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrottsplanering år 4-6, läsåret 21/22

Nanny Palmkvist skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Att röra på sig är kul. Under läsåret kommer vi att koncentrera oss på olika delar av ämnet "Idrott och hälsa" i perioder. Fokus kommer till största delen ligga på att träna de motoriska rörelser som gör det enklare att kontrollera sin kropp i olika sammanhang. Att ha kul, kunna samarbeta, känna gemenskap och att utvecklas som människa är det som styr undervisningen. Det betyder att vi behöver idrotta och röra oss på ett sådant sätt som gör att alla får möjlighet att uppleva just det, d.v.s. att alla ska tycka att det är kul att röra på sig.

Syfte med undervisningen

1. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

2. Eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet, samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt, fysiskt och social hälsa.

3. I undervisningen ska eleverna få möta olika slags aktiviteter i varierande miljöer och sammanhang, samt få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

4. Innehållet i undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att,

- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
- Genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelser efter olika förhållanden och miljöer.
- Planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa.
- Agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser.
- Kunna simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Planering höstterminen 2021

Vecka 33-36
Lekar och aktiviteter med fokus på motorik och koordination, d.v.s. hur vi kan få våra kroppar att röra sig som vi vill samt hur vi får olika kroppsdelar att samspela med det vår hjärna vill att de ska utföra.

Exempel på aktiviteter lekar, bollekar, stafetter, motorikövningar.

Vecka 37-39
Orientering med fokus på att bli trygg med anpassning av karta i känd miljö.

Exempel på aktiviteter kartkunskap, orienteringspromenader, orientering självständigt eller med kompis.

Vecka 40-43
Inomhusidrott med fokus på styrka, spänst, smidighet, motorik och samarbete.

Exempel på aktiviteter lekar, motorikbanor, stationsträning och pulshöjande aktiviteter.

Vecka 44 = Höstlov

Vecka 45-47
Inomhusidrott med fokus på racketsporter där vi utvecklar vår öga/hand koordination.

Exempel på aktiviteter badminton, mjuktennis och bordtennis.

Vecka 48-50
Inomhusidrott med fokus på uthållighet, samarbete och spelförståelse.

Exempel på aktiviteter handboll, basket och innebandy.

Vecka 51-1 = Jullov

Planering vårterminen 2022

Vecka 2-5
Inomhusidrott med fokus på styrka, spänst, smidighet, motorik och samarbete.

Exempel på aktiviteter lekar, motorikbanor, stationsträning och pulshöjande aktiviteter.

Vecka 6-7
Inomhusidrott med fokus på rörelser och dans i rytm och takt till musik.

Exempel på aktiviteter rörelser och dans i rytm och takt till musik.

Vecka 8 = Sportlov

Vecka 9-14
Simning i Filbornahallen måndagar 13:30-14:15 och tisdagar 10:00-14:00. Onsdag till fredag kör vi inomhusidrott.

Exempel på aktiviteter simkunnighet = 200 m varav 50 m på rygg samt träning på nödsituationer i vatten.

Vecka 15 = Påsklov

Vecka 16-18
Inomhusidrott med fokus på uthållighet, samarbete och spelförståelse.

Exempel på aktiviteter handboll, basket och innebandy.

Vecka 19-20
Orientering utomhus med fokus på att bli trygg med anpassning av karta i känd miljö.

Exempel på aktiviteter kartkunskap, orienteringspromenader, orientering självständigt eller med kompis.

Vecka 21-23
Friidrott utomhus med fokus på hopp, kast, löpning och stafetter. Dessutom kör vi korta styrkepass med vår egen kropp som belastning. Torsdagen den 2 juni är vi på Hedens idrottsplats för en idrottsdag med friidrott.

Exempel på aktiviteter löpning, längdhopp, kast med liten boll och stafetter av olika slag.

Fredag den 10 juni är det skolavslutning = Sommarlov


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Matriser i planeringen
Idrottsplanering år 4-6, läsåret 21/22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback