Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering tvärgrupp 1,2 &3 år HT2021

Förskolan Gunghästen, Lekeberg · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Under höstterminen 2021 har vi valt temat årstider för våra tre åldersindelsde tvärgrupper.

 

Innehåll

Nuläge:

Vi har valt temat årstider för att ta vara på barnens intressen och den tiden vi är i nu. Syftet med temat är att vi ska prata om, arbeta med och utforska de årstider vi genomgår. 

Vi börjar med årstiden höst och jobbar oss sedan vidare mot vintern. 

 

 

Syfte:

Barnen erbjuds en kunskap om vad naturen har för olika förmågor, de får erfarenheter och förståelse för sin omvärld utifrån fler aspekter än de som de redan känner till, eller så fördjupas deras kunskaper utifrån barnens tidigare erfarenheter och kunskaper.

Vi har gjort en grov planering för vad vi ska göra med temat kommande tillfällen. Det vi erbjuder är olika former av skapande , lek och utevistelse för att utforska och ta till vara på barnens intressen och de resurser vi har. 

Vi har planerat 4 olika höstpyssel varav ett är halloweenpyssel, samt 2 vinterpyssel.

 

 

Sammanfattning: 

Vi har barnens intressen, utforskande och aktiviteter i fokus. Vi som pedagoger är lyhörda för att kunna utforma tillfällena på bästa sätt utifrån barnens intressen och med fokus på nuvarande årstid. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback