Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

7

Näringslära

Bergsjö skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Syfte Att få kunskaper som rör perspektivet hälsa och att utveckla sina förmågor i det praktiska arbetet. Mål Eleven ska genom undervisningen få kunskaper om näringslära för att kunna planera en måltid som är välsammansatt och balanserad mellan näringsämnena. Med undervisningen ska också eleven få chansen att träna sina förmågor i det praktiska arbetet i köket.

Lektion

Genomgång:

Praktiskt arbete:

Teoretisk uppgift:

1

Introduktion näringslära

Film: Tallriksmodellen

Matlagning

Muntliga diskussioner

2

Kolhydrater

P.P- Kolhydrater

 

Matlagning

Muntliga diskussioner

3

Kolhydrater

Film om kolhydrater

Baka

Instuderingsfrågor om kolhydrater

4

Fett

P.P Fett

Matlagning

Muntlig diskussion

5

Fett

Film om fett 

Baka

Instuderingsfrågor om

Fett

6

Protein

P.P Protein

Matlagning

Muntlig diskussion

7

Protein

Film om protein

 

Instuderingsfrågor om Protein

8

Vitaminer och Mineraler

P.P Vitaminer och mineraler

Matlagning

Muntlig diskussion

9

Vitaminer och Mineraler

Film vitaminer och mineraler

 

Instuderingsfrågor om Vitaminer och mineraler

10

Repetition kolhydrater, fett, protein och mineraler och vitaminer.

Matlagning

 

11

 

 

 

Planera egna måltider

12

 

Tillaga planerad måltid

Redovisa planerad måltid 

Praktisk bedömning


Läroplanskopplingar

Matlagning för olika behov och sammanhang.

Livsmedels egenskaper och användningsområden.

Val av livsmedel och metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.

Skapande av egna måltider, till exempel utifrån säsong och rester.

Instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt begrepp för matlagning.

Samtal om upplevelser av smak, doft, konsistens och textur i samband med matlagning.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Sammansättning av varierade och balanserade måltider och anpassning till individuella behov.

Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.

Eleven planerar och tillagar måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur arbetsprocessen har påverkat resultatets kvalitet.

Eleven värderar på ett enkelt sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven planerar och tillagar måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda fungerande tillvägagångssätt. Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur arbetsprocessen har påverkat resultatets kvalitet.

Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven planerar och tillagar måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda väl fungerande tillvägagångssätt. Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur arbetsprocessen har påverkat resultatets kvalitet.

Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Planera måltid utifrån aspekten hälsa
Instuderingsfrågor Vitaminer och Mineraler
Instuderingsfrågor fett
instuderingsfrågor Proteiner
Instuderingsfrågor Kolhydrater
Uppgift 6