Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska år 4

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Engelska språket är modersmål i många länder i världen och det språket som många människor lär sig i skolan. Förmågan att prata engelska är viktig då man reser runt i världen och för att du ska kunna få kontakt med människor från andra delar av världen!

Syfte och mål med undervisningen

Under arbetets gång kommer du ges möjlighet att träna på din förmåga att
Tala, läsa , lyssna , förstå och uttrycka dig i det engelska språket.

Undervisning och arbetssätt

 • Läsa texter i boken Champ om vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 •  Träna på att förstå muntliga och skriftliga instruktioner .
 •  Träna hörförståelse med Mix and Match och även texterna i boken Champ
 •  Träna skriftlig produktion genom att skriva t ex brev och göra presentation av dig och din familj.
 •  Träna på muntliga övningar.
 •  Leka, sjunga engelska låtar och spela spel .
 •  Träna grammatik som tex I am, You are, He / She is   
 • Se filmer som tex "Muzzy" och " The grammar company"

Bedömning

Du  bedöms i din förmåga att:

 • att formulera dig i tal t ex genom att berätta kort om dig själv t.ex. dina intressen, ålder och utseende
 •  att kunna föra en enkel dialog om t.ex. väder eller fritid.
 •  att kunna förstå instruktioner av läraren och i arbetsboken
 • att kunna förstå innehållet i engelska texter.
 • att kunna formulera dig i skrift t ex genom att skriva brev.
 • att förstå innehållet i talad engelska.

 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback