Skolbanken Logo
Skolbanken

V.38 Projekt - Vatten

Råå Förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Vilka likheter och skillnader kan vi se med vattnet från havet och vattnet från bäcken?

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

Mål (Vad vill vi lära oss):

Vatten är ett brett ämne. Vi kommer att börja med att presentera begreppet vatten i någon form för att väcka barnens intresse. Utifrån barnens tankar som kommer upp, arbetar vi succesivt fram ett projekt. På så sätt följer vi barnens intresse och kan bibehålla deras nyfikenhet. 

En tanke vi har är att följa bäcken som går genom Råå, från havet upp i Råådalen till en sjö och se skillnaderna i de olika miljöerna vattnet går igenom. 

Syfte (Varför):

Vatten är ett av livets grundpelare, därför vill vi redan nu i förskolan göra barn medvetna om människans påverkan på vattnet och hur vi kan vara måna om det. På ett lekfullt och utforskande sätt är vår ambition att barnen ska utveckla olika förmågor genom projektets gång och på så sätt få en förståelse för hur viktigt vatten är för oss och vår miljö.

 

Undervisning (Hur går vi tillväga?):

Vi fortsätter utforska vattnet i vår närmiljö. Vi samlar havsvatten i petflaskor och reflekterar kring dess utseende. Om vi går till bäcken och samlar vatten därifrån, kommer vi se några skillnader? Om ja, varför? 

Inomhus kommer vi att arbeta med våra estetiska uttrycksformer och skapar dekorationer med inspiration av havet till vår inomhusmiljö.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback