Skolbanken Logo
Skolbanken

- Projektbeskrivning Röd 2021

Regnbågens förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 15 september 2021

En mall att utgå ifrån vid planering av större eller mindre projekt. Den är ett försök att smälta samman dokumentet "Förslag till rubriker i en projektbeskrivning" och Ann S. Pihlgrens beskrivning av baklängesplanering. Ersätt texten i "Rubrik" och "Ingresstext", byt bild och kör igång!

 

Syfte - bärande idéer

(Börja helst med en generativ fråga och använd den också gärna som rubrik. Ex. Hur gör fåglar när de flyger? eller - Vad skulle hända om det aldrig blev höst?)
(Fortsätt med att beskriva varför vi ska göra det här - "vad det här är bra för?", vilken förståelse, kunskap och/eller förmåga du tänker att barnen kan utveckla genom det här arbetet)
 

Mål

(Vilka mål ur läroplanen är det vi särskilt tänker oss att arbeta mot i det här arbetet?)

(Vilka egena mål formulerar vi utifrån det?)

 

 Barnens intressen och initiativ

(Vilka av barnens intressen och/eller initiativ kan vi använda oss av/nappa på? Vad är barnen inne i just nu? Vad pratar de om?)

 

Förhållningssätt

(Hur ska vi förhålla oss under arbetet för ett lärande ska uppstå?)

 

Utvärdering

(Vad ska utvärderas? - kriterier)

(Hur och när ska vi utvärdera?)

(En fråga som vi ska försöka besvara när vi utvärderar, men inte i skrift när vi gör planeringen - Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

 

Genomförande

(Hur tänker ni starta? Hur ska projektet drivas? På vilka sätt ska barnen få möjlighet att reflektera?)

(Vilka aktivteter ska vi göra/föreslå?)

 

Dokumentation

(Hur följer vi de processer vi startar med barnen?) 

(Hur samlar och struktuerar vi materialet?)

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback