Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Fritidshem Fotoutmaning Hösten

Nolbyskolans fritidshem, Alingsås · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Eleverna får ett papper med olika fotoutmaningar där temat är hösten

Syfte, varför ska vi arbeta med det här?

Vår elevgrupp behöver träna samarbete och testa nya konstellationer. Vi vill också utmana eleverna att tänka kreativt och utanför boxen.

 

Generativ frågeställning: Hur ser världen ut genom en fotolins?

  

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla 

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

Vi väljer att fokusera på följande del i det centrala innehållet "Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck"

Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Inför utvärdering

Vi kommer att kunna se på bilderna och elevernas motivering av motiven hur de har tänkt och om de tänkt utanför boxen.

Vi kommer också fråga varje grupp hur samarbetet har fungerat.

 

Aktivitet

Eleverna kommer att delas in i grupper och varje grupp får en digitalkamera och ett papper med olika saker de ska fota utifrån tema hösten. En del utmaningar kommer vara ganska direkta och en del ganska abstrakta så eleverna utmanas att tänka kring motivet. När eleverna har fotat alla utmaningar kommer vi att skapa ett kollage som vi sätter upp på fritids samt ha en utställning någonstans i skolan där fler elever och personal rör sig. 

 

 

 

Dokumentation och uppföljning

 

Har vi sett de effekter vi vill se?


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback